Najpierw obudźmy sumienia

Izba, w miarę swoich możliwości, wspiera działalność instytucji niosących pomoc najbardziej potrzebującym. Jenym z przykładów takiej działalnośći jest przekazywanie środków finansowych na cele charytatywne zamiast na karty okolicznościowe (świąteczne).

Poniżej zamieszczamy pismo Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego zawierające prośbę o pomoc.

Najpierw obudźmy sumienia.

Klinika Rehabilitacji bydgoskiego szpitala im. dr.Jurasza kierowana przez dr hab. med. Jana Talara, profesor nadzw. AM, specjalizuje się w wybudzeniach osób, które zapadły w śpiączkę pourazową. W klinice znalazł się jeden z naszych kolegów, ciepłownik...

Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej im L. Rydygiera w Bydgoszczy powstała na gruncie przedwojennych bogatych tradycji rehabilitacyjnych. Lata powojenne zniweczyły wspaniałe osiągnięcia ortopedyczno-rehabilitacyjne. Oddział ortopedii działał nadal, jednak w zawężonym zakresie a rehabilitacja przestała się liczyć.
W latach siedemdziesiątych reaktywowano zakład rehabilitacji, który niestety stopniowo rugowano na korytarze. W końcowej fazie remontu kapitalnego szpitala w latach osiemdziesiątych adaptowano świetlicę na pomieszczenia fizykoterapii wyposażając ją w standardowy sprzęt.
W roku 1995 docent Jan Talar podjšł się opracowania całokształtu koncepcji i budowy Kliniki Rehabilitacji, której otwarcie miało miejsce w dniu 25.XI.1999 roku. Dobre wyposażenie Kliniki, sprawne zarzšdzanie oraz szybkie i dobre wyszkolenie całego zespołu rehabilitacyjnego pozwoliły na podejmowanie coraz trudniejszych przypadków chorych do leczenia.
Klinika Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy zajmuje się rehabilitacją najbardziej poszkodowanych chorych z terenu całego kraju. Udziela skutecznej pomocy rehabilitacyjnej pacjentom po przebytych urazach wielonarządowych, w tym po urazach mózgu z długotrwałą, wielomiesięczną śpiączką w wyniku najczęściej wypadków komunikacyjnych, w pracy. Pomaga chorym po złamaniach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, także często poszkodowanych w wypadkach samochodowych i wypadkach w pracy.
Tam gdzie jest to możliwe, najczęściej nasza praca pozwala wrócić osobom poszkodowanym do częściowej lub pełnej sprawności i aktywności zawodowej - twierdzi prof. Talar. Pozwala to na zminimalizowanie negatywnych skutków życiowych dla Nich i Ich Rodzin, a także może być pomocna dla Pracowników Państwa Firmy - dodaje profesor.
Niestety, znane powszechnie braki finansowe, często prowadzą do ograniczenia wykorzystania naszych wysokich kwalifikacji. Problemy z roku na rok rosną. Oddany, wykształcony i co najważniejsze doświadczony zespół fizjoterapeutyczny nie jest w stanie rozwinąć w pełni swoich możliwości, bez odpowiednich narzędzi pracy.
Zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie naszych działań zmierzających do stworzenia i wyposażenia 6-osobowej oiomowskiej sali intensywnego nadzoru osób wybudzanych z długotrwałej śpiączki - apeluje profesor. Prace modernizacyjne wykonamy we własnym zakresie. Planowane zakupy (inwestycje) są przedsięwzięciem nader kosztownym. Wydatkiem, na który nasza placówka nie może sobie pozwolić. Dlatego zwracam się do Was wszystkich z prośbą o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku zmniejszył wielokrotnie finansowanie jedynej w Polsce placówki zajmującej się wybudzaniem pourazowym. A przecież wyniki jakie uzyskujemy sytuują nasz zakład w ścisłym gronie kilku najlepszych na świecie.
Bardzo liczę na Waszą pomoc.

Kierownik Kliniki Rehabilitacji
Jan Talar

Konto:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Bydgoszczy
KREDYT BANK S.A. Oddział Bydgoszcz nr 47150013601213600301380000
im. dr A. Jurasza A.M. w Bydgoszczy
KLINIKA REHABILITACJI

Kierownik Kliniki dr hab. med. Jan Talar, profesor nadzw. AM
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
85-094 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 9,
tel/fax 0-52 5854042; 5854330

e-mail: klreh@amb.bydgoszcz.pl