MPEC Rypin Sp. z o.o.

Rozpoczęcie: 
2009-12-10
Zakończenie: 
2010-01-15

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie
87-500 Rypin ul. M. Reja 2
tel. (0-54) 280 34 32

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z §45 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego w MPEC Sp. z o.o. w Rypinie, unieważnia postępowanie przetargowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – projektu budowlanego – dla planowanego przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Rypinie”.

Link do strony MPEC z dokumentami dotyczącymi przetargu:
http://mpecrypin.pl/oferta.html