Obowiązek podatkowy dla paliw gazowych

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 listopada br. obowiązku podatkowego dla paliw gazowych pragniemy Państwu zwrócić uwagę na nieprawidłową, naszym zdaniem, konstrukcję nowego elementu związanego z nabywaniem gazu, jakim jest Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego, przygotowane przez sprzedawcę gazu – PGNiG.
W przygotowanym przez PGNiG oświadczeniu Finalny Nabywca Gazowy deklaruje, jaką część  gazu nabywa w celach opodatkowanych, a jaką w celach zwolnionych. Problem w tym, że składając takie oświadczenie odbiorca składa deklarację na cały okres obowiązywania umowy.
Zdaniem IGCP , takie rozwiązanie jest niezgodne z przepisami, gdyż podatek akcyzowy płacony ma być od faktycznie zużytego gazu a nie założonego. Z całą pewnością ilość faktycznie zużytego gazu na cele zwolnione nigdy nie pokryje się w stu procentach z ilością zadeklarowaną, a w szczególności w dłuższym okresie. W naszej ocenie, to rodzi ryzyko podatkowe dla zużywającego, będącego Finalnym Nabywcą Gazowym.
Dlatego stanowczo odradzamy dokonywanie takiego podziału w formie zaproponowanej w oświadczeniu.
Naszym zdaniem oświadczenie powinno obejmować jedynie kwestie czy będzie czy nie będzie nabywca finalny zużywał gaz do celów zwolnionych, ewentualnie z informacją na jakie. Reszta jest już kwestią normalnych działań nabywcy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.