Informacje

21 Stycznia 2015
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

W POIiŚ 2014-2020 większy niż obecnie nacisk położony został na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej. Podobnie jak jego poprzednik w mijającej perspektywie, Program Infrastruktura i Środowisko jest największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną.

21 Stycznia 2015
Gazownictwo interesuje się kogeneracją

Możliwości wykorzystania gazu ziemnego do produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji stanowią istotny argument dla podnoszenia wytwarzania energii. Problem ten był miedzy innymi przedmiotem dyskusji członków Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu, który działa przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

21 Stycznia 2015
Program Promocji Ciepła Systemowego - podsumowanie roku 2014

W dniu 14 stycznia w Warszawie w trakcie spotkania Zespołu Roboczego Programu promocji Ciepła Systemowego dokonano m.in. analizy i oceny działań reklamowych i PR w minionym roku oraz przyjęto założenia do tych działań dla pierwszego półrocza 2015.

21 Stycznia 2015
XXI Spotkanie Ciepłowników

W dniach 16-18 stycznia odbyła się w Wiśle kolejna Konferencja organizowana przez szereg podmiotów współpracujących z naszym sektorem. Patronat Konferencji został udzielony przez  IGCP a wzięło w niej udział około dwustu uczestników z całej Polski.

21 Stycznia 2015
Październikowe konkluzje unijne a sprawa ciepła

Nadal niewiele wiemy o wpływie ustaleń z ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego na działalność sektora ciepłowniczego w przyszłości. Z treści konkluzji podsumowujących ustalenia tego ważnego spotkania nie można było odczytać wyraźnych wskazówek umożliwiających ukształtowanie scenariuszy rozwojowych dla podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła systemowego.

14 Stycznia 2015
O OZE w Parlamencie

Spotkanie w Senacie

14 Stycznia 2015
Model wsparcia kogeneracji

Spotkanie w sprawie opracowania nowego modelu wsparcia kogeneracji

14 Stycznia 2015
Miesięcznik Nowoczesne Ciepłownictwo w nowej formule

Od pierwszego numeru 2015 roku tylko w formie elektronicznej

24 Listopada 2014
Informacja o przekroczeniu mocy cieplnej i zamówionej dla UOKiK

Informacja prawna.

19 Listopada 2014
Duński District Heating Road Show

Informacja o seminarium

19 Listopada 2014
Implementacja BAT-ów na grunt polski

Opracowanie „Wpływ nowego BREFu LCP i zawartych w nim konkluzji na sektor wytwarzania”

13 Listopada 2014
X-ta Konferencja Techniczna

Prezentacje

06 Listopada 2014
Dni Otwarte Ciepłowni w Łomży

W dniach 17 i 18 października 2014 roku  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o. gościło mieszkańców Łomży

06 Listopada 2014
Otwarcie układu kogeneracyjnego w Sierpcu

10 października 2014 roku, dokonano uroczystego przekazania do eksploatacji  zmodernizowanej Ciepłowni Miejskiej

06 Listopada 2014
Polsko–duńskie spotkanie ciepłowników

Członkowie Zarządu VEKS (przedstawiciele duńskich gmin i politycy) przebywali z wizytą w Polsce w dniach 27-28 października.2014

Więcej wpisów Subskrybuje zawartość