Informacje

15 Kwietnia 2014
IX Konferencja Techniczna

Prezentacje

01 Kwietnia 2014
Alert prawny

Dotyczy treści draftu wytycznych KE w sprawie pomocy na ochronę środowiska

05 Marca 2014
Szkolenie nt. służebności przesyłu

Prezentacje

27 Lutego 2014
Seminarium konsultacyjne na tematy związane z problemem uprawnień do emisji CO2

Prezentacje

17 Lutego 2014
III Konferencja Rynek Ciepła Systemowego

Prezentacje

14 Stycznia 2014
Potencjalne skutki wdrożenia Dyrektywy IED w sektorze energetycznym w Polsce

Raporty końcowe z realizacji dwóch programów

17 Grudnia 2013
Spotkania regionalne

Prezentacja

05 Grudnia 2013
Nowa Dyrektywa dotycząca emisji ze średnich instalacji spalania paliw (MCP)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich źródeł spalania

05 Grudnia 2013
Seminarium konsultacyjne URE i IGCP

Prezentacje

27 Listopada 2013
Seminarium konsultacyjne dotyczące bieżących problemów regulacyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych

Prezentacje

27 Listopada 2013
Kurs walut wykazanych do nabycia uprawnień do emisji CO2

Opinia prawna w sprawie przeliczenia dla potrzeb VAT kwot wykazanych w walutach obcych w ramach importu usług

12 Listopada 2013
VIII Konferencja Techniczna

Prezentacje z Konferencji.

05 Listopada 2013
Pożegnanie

Zmarł były Prezes SC-E w Jaworznie

22 Października 2013
Pierwsza analiza wpływu ostatniej nowelizacji PE na działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych

Omówienie nowych obowiązków przedsiębiorców energetycznych wynikających z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

14 Października 2013
System opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych - Pierwsza analiza skutków wdrożenia mechanizmów podatku akcyzowego dla paliw gazowych w ciepłownictwie

Komentarz wraz z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Więcej wpisów Subskrybuje zawartość