Informacje

14 Kwietnia 2015
Zespół ds taryfowania

Nowe podejście do modelu taryfowania w ciepłownictwie -  analizowanie możliwosci odejścia od wzorców 4a i 4b.

14 Kwietnia 2015
Opłaty w REACH a wielkość przedsiębiorstwa – wyrok ETS

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie bezzasadności roszczeń ECHA

14 Kwietnia 2015
Implementacja Dyrektywy IED – kompendium wiedzy dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Opracowanie zawierające kompendium wiedzy na temat widocznych obecnie problemów z jakimi musza się zetknąć podmioty posiadający instalacje podlegające Dyrektywie IED.

19 Marca 2015
Spotkanie z przedstawicielami ciepłownictwa z Łotwy

W trakcie spotkania strona polska zaprezentowała m.in. mechanizmy poprawy efektywności energetycznej w ciepłownictwie systemowym, które stosowane są w naszym kraju oraz mechnizmy pomocy finanswoej.

19 Marca 2015
POWERPOL

Wśród wielu wniosków i uwag formułowanych podczas panelowych dyskusji, jeden był powszechnie powtarzany: w Polsce brak jest długoterminowej polityki energetycznej a ramy prawne do prowadzenia biznesu nie dają stabilnych podstaw do jego rozwoju.

19 Marca 2015
Spotkanie w MG w sprawie możliwosci korzystania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze z Funduszu Modernizacji

Fundusz jako jedna z konsekwencji szczytu Rady Unii będzie funkcjonować w latach 2020-30. W Brukseli rozpoczęły się rozmowy państw członkowskich o ich celach i potrzebach w szeroko rozumianym sektorze energetyki.

19 Marca 2015
Konferencja na temat wpływu REACH na polską gospodarkę

Obowiązujące już od kilku lat rozporządzenie Unii Europejskie  REACH to istotny element codziennej działalności kilku gałęzi polskiego przemysłu, który niewątpliwie wpływa na konkurencyjność i innowacyjność firm z tego obszaru na rynku europejskim i globalnym. Taka też główna idea poddana została pod dyskusję w trakcie konferencji w Ministerstwie Gospodarki..

18 Lutego 2015
Konferencja Rynek Ciepła Systemowego

Prezentacje

12 Lutego 2015
Trwa proces zatwierdzania Strategii ZIT

W związku z procesem zatwierdzania Strategii ZIT, IZ POIiŚ zwróciła się do wszystkich związków ZIT miast wojewódzkich z prośbą o przedstawienie projektów komplementarnych, czyli takich dla których przewidziano możliwość finansowania w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie m.in. sieci ciepłowniczych / chłodniczych.

09 Lutego 2015
Spotkanie na zaproszenie Ambasadora Danii

Okolicznościowe spotkanie noworoczne z przedstawicielami świata nauki i różnych sektorów gospodarczych

09 Lutego 2015
Spotkanie z EPK

Rozmowa o możliwościach merytorycznej współpracy z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, między innymi w zakresie analiz opłacalności realizacji konkretnych inwestycji czy wykorzystywania stworzonych modeli obliczeniowych

09 Lutego 2015
Konferencja prasowa Grupy Veolia

Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa oraz gość specjalny pan Genest Cartier, przybliżyli mediom oraz partnerom biznesowym wiele z prowadzonych i planowanych działań Grupy.

29 Stycznia 2015
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Jeden z członków Izby zwrócił z pytaniem czy Izba ma wiedzę by jakiś członek naszej organizacji mierzył się z problemem wynikającym z Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (art. 8 p. 3)?

29 Stycznia 2015
Nowa wersja projektu ustawy o efektywności energetycznej

Zawartość tego projektu, jak też inne sprawy związane z całym problemem poprawy efektywności energetycznej, a także szczegóły działania nowych mechanizmów w tym zakresie to tematyka spotkania IGCP z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki.

29 Stycznia 2015
Spotkanie z litewskimi partnerami

Rozmowy nt. sytuacji sektorów ciepłowniczych w obu krajach oraz możliwości współpracy, ze szczególnym wykorzystaniem polskich doświadczeń.

Więcej wpisów Subskrybuje zawartość