Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2020-07-10 - 2020-07-28

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie remontu kotła węglowego WR10 zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie
2020-07-08 - 2020-07-15

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Remont bocznicy kolejowej PEC Ciechanów
2020-07-08 - 2020-07-17

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Dostawę wyposażenia do laboratorium
2020-07-06 - 2020-07-17

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Remont taśmociągu nawęglania w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-07-06 - 2020-07-16

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2020-07-04 - 2020-07-15

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Celulozowej 25 i 25a we Włocławku
2020-07-04 - 2020-07-14

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Robotniczej 1a we Włocławku
2020-07-04 - 2020-07-13

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie i dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2020-07-02 - 2020-07-16

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie ekspertyzy technicznej zawierającej ocenę stanu technicznego komina żelbetowego H70 oraz stalowego wkładu (przewód dymowy) wraz z osprzętem, pomostami i drabinami
2020-07-01 - 2020-07-22

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-06-30 - 2020-07-14

MPEC Sp. z o.o. w Sławnie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rapackiego 19 a;  76-100 Sławno   ogłasza przetarg na:   Dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych w sezonie grzewczym 2020/2021 do MPEC Sp. z o.o. w Sławnie
2020-06-30 - 2020-07-06

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawy miału węglowego w sezonie grzewczym 2020/2021
2020-06-25 - 2020-07-10

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Dostawę węzłów cieplnych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu do budynków
2020-06-25 - 2020-07-09

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Pełnienie funkcji koordynatora w zakresie środowiskowym w trakcie wykonywania przez firmę zewnętrzną dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zadania „Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn.: „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób zasilania w energię cieplną miasta Świnoujście” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową
2020-06-25 - 2020-07-09

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Pełnienie funkcji koordynatora w zakresie technicznym i ekonomicznym w trakcie wykonywania przez firmę zewnętrzną dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zadania „Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. : „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób zasilania w energię cieplną miasta Świnoujście” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową
2020-06-25 - 2020-07-10

ZEC Sp. z o.o. Ostrów Maz.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul. Henryka Trębickiego   ogłasza przetarg na:   Dostawę i montaż wentylatora spalin
2020-06-24 - 2020-07-13

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanych z przebudową sieci ciepłowniczej w Ciechanowie
2020-06-24 - 2020-07-10

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawę paliwa (biomasa) w okresie od 2022r. do 2023 r.
2020-06-18 - 2020-07-03

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego do projektowanych obiektów handlowych na terenie centrum handlowego przy ul. Stargardzkiej 1 w Lipniku
2020-06-18 - 2020-07-01

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Dostawę miału węglowego wraz z transportem kolejowym

WIĘCEJ