• Warszawa
  • Sob 23-02.
  • -8°

  • Nie 24-02.
  • -3°

  • Pon 25-02.
  • -1°

Aktualności

W dniu 14 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ministra Energii ds. modelu rynku ciepła. Na spotkaniu omówione zostały dotychczasowe efekty pracy Grup roboczych, między innymi w zakresie szybkich zmian legislacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji podmiotów ciepłowniczych w obszarze regulacji taryf oraz propozycje zmian legislacyjnych w zakresie przyłączania do sieci ciepłowniczych. Zaprezentowany też został konspekt roboczy struktury dokumentu końcowego, mającego być efektem prac Zespołu.
W dniu 11 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Energii wiceprezes Bogusław Regulski spotkał się z  przedstawicielami Departamentu Funduszy Europejskich. Przedmiotem spotkania było omówienie stanu konsultacji na temat mechanizmu wsparcia finansowego dla nieefektywnych systemów ciepłowniczych. Notyfikacja takiego programu trwa i zmierza prawdopodobnie do końca.
Problem ten był przedmiotem spotkania Zarządu IGCP z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, panem Piotrem Woźnym. Przedstawiciele IGCP zwrócili uwagę na bardzo ważną rolę, jaką przypisano w procesie walki ze „smogiem” ciepłownictwu systemowemu i co się z tym faktem wiąże. Przede wszystkim w sferze legislacyjnej. Wskazano na konieczność zmiany niektórych regulacji, np. dotyczących przyłączania się do sieci ciepłowniczych według obecnego art. 7b ustawy Prawo energetyczne w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać potencjał systemów ciepłowniczych.
W dniu 29 stycznia br., w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze ciepłowniczym. W spotkaniu, ze strony MIiR uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, natomiast ze strony IGCP wiceprezes Bogusław Regulski. Poruszone zostały kwestie wynikające z nowelizacji ustawy o PPP i potencjalnych ograniczeń jak i korzyści dla samorządów i podmiotów z tytułu zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w ciepłownictwie systemowym.
W dniu 25 stycznia w siedzibie IGCP odbyło się spotkanie Prezesa Izby z kierownictwem firmy Redshaw Advisors Ltd zajmującej się zarządzaniem ryzykiem związanym z obrotem uprawnieniami do emisji CO2. Podczas spotkania przedstawiono nową, zintegrowaną i kompleksową propozycję usługi w przedmiotowym zakresie. W sytuacji pozytywnej weryfikacji usługi, szersza o niej informacja zostanie udostępniona członkom IGCP.
W dniu 24 stycznia w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli miała miejsce konferencja dotycząca przyszłości energetyki w Polsce. Konferencja miała charakter spotkania ekspertów dyskutujących w ramach dwóch głównych paneli. Organizacja tego spotkania związana była z kontrolami NIK dotyczącymi rozwoju odnawialnych źródeł i energetyki konwencjonalnej. W konferencji uczestniczyli również parlamentarzyści zajmujący się energetyką w Komisjach Sejmowych i Senackich.
W dniu 22 stycznia br., w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, odbyły się Warsztaty na temat modernizacji systemów energetycznych w oparciu o instrumenty ETS. Dokładnie chodzi o mechanizmy wsparcia inwestycji wynikające z zapisów art. 10c i 10d Dyrektyw ETS. Spotkanie to było jednym z 10 tego typu, które dedykowane było krajom UE spełniającym kryterium dochodowe w oparciu o średnie PKB UE i uprawnionym do pomocy w ramach tych rozwiązań.
W dniu 22 stycznia w rezydencji Ambasadora Danii w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie gromadzące przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu. Jak co roku spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń z wielu rodzajów działalności gospodarczej oraz omówieniu możliwości ich rozwoju. Sektor ciepłownictwa systemowego w spotkaniu reprezentował Prezes IGCP.
W dniach 18-20 stycznia w Wiśle już po raz XXV odbyła się konferencja organizowana przez kilkanaście podmiotów funkcjonujących w sektorze ciepłowniczym. Liczne grono przedstawicieli przedsiębiorstw wzięło udział w seminarium poświęconym najnowszym technologiom stosowanym w sektorze. W konferencji wziął także udział Zarząd IGCP przedstawiając w ramach prezentacji wstępnej najistotniejsze wyzwania stojące przed sektorem.
W dniu 17 stycznia 2019 r. w Hotelu Puławska Residence w Warszawie odbyło się szkolenie nt. „Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach ciepłowniczych”.

Strony