• Warszawa
  • Nie 18-11.
  • -6°

  • Pon 19-11.
  • Wto 20-11.
  • -1°

Aktualności

W dniu 9 listopada w siedzibie PTEZ w Warszawie odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. strategii rozwoju ciepłownictwa działającej w ramach powołanego w Ministerstwie Energii Zespołu do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła. W spotkaniu z ramienia IGCP uczestniczyły cztery osoby, w tym Zarząd IGCP. Podczas spotkania pracowano nad zakresem prac Grupy, określeniem celów krótko i długoterminowych oraz przyjęto harmonogram działań. W kolejnym tygodniu odbędą się spotkania dwóch kolejnych Grup ds. implementacji przepisów UE oraz uproszczenia procesów inwestycyjnych.
W dniu 8 listopada br. w siedzibie MPEC S.A. odbyło się spotkanie Prezesa IGCP z nowym Prezesem i Zarządem przedsiębiorstwa. Podczas spotkania omówiono najistotniejsze zagadnienia branżowe, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Potwierdzono wolę dalszej współpracy zarówno w ramach Izby jak również Programu Promocji Ciepła Systemowego.
W dniu 8 listopada br. odbyły się uroczystości jubileuszu 25-lecia Geotermii Podhalańskiej. Spotkanie odbyło się w formie seminarium,  w trakcie którego zaprezentowane zostały prezentacje dotyczące szacownego Jubilata – Geotermii  Podhalańskiej, w tym  jej historię i osiągnięcia.  Program Seminarium obejmował również prezentacje na temat geotermii jako takiej, które zaprezentowali zaproszenie goście. Wśród zaproszonych uczestników byli między innymi pan Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta RP, pani poseł Anna Paluch z Komisji Ochrony Środowiska i Artur Michalski – zastępca Prezesa NFOŚiGW.
W dniu 6 listopada 2018 r. w Hotelu Puławska Residence w Warszawie odbyło się szkolenie nt. „Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i rozporządzenie o usługach kluczowych – wdrożenie w przedsiębiorstwach ciepłowniczych”.
W dniu 6 listopada 2018 roku w siedzibie IGCP odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. strategii. Przyjęto porządek spotkania obejmujący: omówienie spraw formalno-organizacyjnych wynikających z działań Ministerstwa Energii, dyskusję nad zakresem tematycznym dla poszczególnych Grup Roboczych, podział zagadnień na bieżące i wymagające dłuższego czasu na ich realizację.    
W dniu 26 października br. odbyły się uroczystości obchodów jubileuszu XX-lecia PEC SA w Wałbrzychu. W spotkaniu z pracownikami i zaproszonymi gośćmi wziął udział wybrany ponownie prezydent miasta pan Roman Szełemej, który wraz z Przewodniczącą Rady Miasta wręczył prezesowi PEC panu Franciszkowi Waśniowskiemu honorowy tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. W uroczystościach, z ramienia Zarządu IGCP uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.
W dniu 25 października w redakcji tego dziennika odbyła się debata zatytułowana: Efektywność energetyczna – potencjał do oszczędności. Izbę w debacie reprezentował Prezes Jacek Szymczak a syntetyczne sprawozdania z niej zostały zamieszczone w dzienniku jak również w internecie
W dniach 24-25 października w Warszawie odbyła się XXVIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Jak co roku zgromadziła szerokie grono przedstawicieli sektorów energetycznych jak również administracji rządowej. Po raz kolejny równolegle do konferencji odbyło się VI Forum Nowoczesnej Produkcji. Wśród poruszanych tematów energetycznych miała miejsce sesja poświęcona ciepłownictwu: Ciepłownictwo i kogeneracja – aktualny stan oraz perspektywy rozwoju. W sesji tej jako panelista wziął także udział Prezes Jacek Szymczak.
W dniach 24-26 października 2018 r. w Hotelu DUO w Janowie Lubelskim odbyło się Szkolenie Ekonomiczne.
W dniach 23-25 października br., w Zakopanem obradował VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, którego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. To ważne dla środowiska geotermicznego wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników, reprezentujących środowiska naukowe i praktyków z tego obszaru. Na zaproszenie organizatorów w Kongresie wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski, który przedstawił sytuację wykorzystania energii odnawialnej w ciepłownictwie systemowym.

Strony