• Warszawa
  • Pią 21-09.
  • 12°

    28°

  • Sob 22-09.
  • 12°

    16°

  • Nie 23-09.
  • 16°

Aktualności

Z dniem 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie u z dnia ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560), dalej: „ustawa o KSC”, której celem jest stworzenie krajowego system, który umożliwi sprawne działanie na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP.   Ustawa nakłada na podmioty objęte regulacją szereg obowiązków, w tym dotyczących raportowania oraz zarządzania incydentami, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa całego systemu.  
9 września podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa – pod kierownictwem Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Szymczaka – z propozycji Komisji Wnioskującej wybrani zostali Laureaci tegorocznego Lauru.    W roku bieżącym Kapituła Laurów przyznała nagrody w kategoriach:   Laurem Honorowym – uhonorowany został Pan Marian Babiuch.    LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze - zgodnie z maksymą "Pierwszy wśród równych":  
W dniu 27 sierpnia br. zakończyła prace Komisja Wnioskująca dorocznej nagrody IGCP Laur Ciepłownictwa.   Jej członkowie, po zapoznaniu się z wynikami prekwalifikacji, przeprowadzonej na podstawie danych zawartych w systemie dhbenchmarking.pl oraz pozyskaniu informacji uzupełniających, zgodnie z Regulaminem Nagrody, przeprowadzili głosowanie, którego wynikiem są nominacje w trzech kategoriach wielkościowych przedsiębiorstw ciepłowniczych.   Nominacje uzyskali:   w kategorii przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży ciepła poniżej 200 tys. GJ:  
W dniu 23 sierpnia br. w Szczawnie Zdroju k/Wałbrzycha odbyło się posiedzenie Rady Oddziału Regionalnego Południowo-Zachodniego IGCP. W spotkaniu uczestniczył Zarząd IGCP.
Kwestia współpracy merytorycznej pomiędzy organizacjami sektora energetycznego była przedmiotem spotkania w dniu 22 sierpnia, w którym uczestniczyli przedstawiciele IGEOŚ, TGPE, PTPiREE i IGCP. Uczestnicy spotkania omawiali kwestie mechanizmów współpracy pomiędzy organizacjami w ramach suwerennych obszarów merytorycznych działalności poszczególnych organizacji. Podkreślono istotę i wagę specjalizacji w organizacjach branżowych dla prawidłowego definiowania potrzeb poszczególnych gałęzi gospodarki energetycznej. W spotkaniu uczestniczył Zarząd IGCP.
W dniu 10 sierpnia br.  w siedzibie PTEZ odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji sektora energetycznego poświęcone skutkom nowelizacji ustawy o odpadach dla branży energetycznej. Zebrane od podmiotów dane potwierdzają konieczność poniesienia znacznych kosztów związanych z dostosowaniem gospodarki odpadami do wymogów ustawy.
W dniu 2 sierpnia br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się debata problemowa, zorganizowana przez „Przegląd Komunalny”, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Izbę Gospodarczą Odpadami oraz Radę Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, której celem było omówienie problemu „Odpadowa frakcja energetyczna – czy mieszkańcy muszą za nią drogo zapłacić?”. Debata poświęcona była obecnym i przyszłym możliwościom zagospodarowania frakcji kalorycznej, której nie można obecnie poddać recyklingowi, uwzględniając możliwości systemu działającego w ramach wolnego rynku.
W dniu 1 sierpnia br., w siedzibie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska odbyła się dyskusja redakcyjna dla kwartalnika Przegląd Energetyczny na temat „Nowy system wsparcia kogeneracji – szybki rozwój, czy dotychczasowa stagnacja?”. Do grona ekspertów z branży energetycznej zaproszony został wiceprezes Bogusław Regulski.
W dniu 1 sierpnia br., w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Nowoczesnych Technologii Wywarzania Energii przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Spotkanie miało na celu omówienie założeń do rozpoczęcia prac przygotowawczych do nowego projektu, mającego na celu wspieranie transformacji szeroko rozumianego sektora energetycznego, pod nazwą „Elektrociepłownia XXI”.
W dniu 30 lipca br., w siedzibie Ministerstwa Energii odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli sektora energetycznego, którego tematem było omówienie spraw dotyczących organizacji obchodów Centralnego Dnia Energetyka, mającego być jednym z ważnych elementów jubileuszu 100-lecia energetyki w Polsce. W spotkaniu uczestniczył prezes Jacek Szymczak.

Strony