IGCP XXX
IGCP XXX
Wydarzenie
Wydarzenie

AKTUALNOŚCI

28.02.2024

Spotkanie ze związkowcami

W dniu 23 lutego w Spale Prezes IGCP odbył spotkanie z Zarządem Krajowym Niezależnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce. Podczas spotkania Prezes Izby przedstawił prezentację nt. aktualnej sytuacji w sektorze oraz niezbędnych i podejmowanych działaniach…
28.02.2024

Pierwsze spotkanie uczestników projektu DBDH dotyczącego modernizacji ciepłownictwa w Polsce

W dniu 22 lutego br., w formie telekonferencji,  odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu realizowanego przez DBDH, a którego tematem jest modernizacja ciepłownictwa w Polsce poprzez strategiczne plany rozwoju. W projekcie tym czynną rolę wezmą…
28.02.2024

Spotkanie parlamentarne

W dniu 22 lutego odbyło się spotkanie wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju z Prezesem IGCP. Podczas spotkania Pani Przewodnicząca zgłosiła gotowość do powołania parlamentarnego zespołu ds. transformacji ciepłownictwa systemowego. Obecnie trwają rozmowy z posłami…
28.02.2024

Spotkanie w Ministerstwie Nauki

W dniu 20 lutego w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Ministra Dariusza Wieczorka z Jackiem Szymczakiem Prezesem IGCP. Bieżące spotkanie było kontynuacją spotkań w Parlamencie realizowanych przez Izbę w poprzednim roku.…
20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO

OPIS PROGRAMU

Program Promocji Ciepła Systemowego (dalej PPCS) to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które zaowocowało stworzeniem marki dla produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Izby i przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także prowadzonym od 2008 roku działaniom reklamowym, kampaniom edukacyjnym i wizerunkowym – ciepło dostarczane przez systemy ciepłownicze nazywamy Ciepłem Systemowym. Marką posługują się firmy zrzeszone w Izbie, rynkach i tłumaczą zawiłe kwestie branżowe klientom i konsumentom firm ciepłowniczych.